WWW.PRZEDSZKOLA.BIZ

 

Przedszkole w Polsce

W naszym kraju wychowanie przedszkolne (maksymalnie do szóstego roku życia) realizowane jest w dwojaki sposób. Po pierwsze - poprzez przedszkola, które obejmują dzieci od 3 do 6 lat. Drugą wariantą są oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych dla dzieci sześcioletnich, czyli tzw. klasy „0“, popularnie nazywane również „zerówkami“. W chwili obecnej ponad 97% polskich sześciolatków korzysta z możliwości rocznego przygotowanie przedszkolnego. Przedszkola w naszym kraju można podzielić na publiczne oraz prywatne, czyli niepubliczne. Różnica pomiędzy nimi jest oczywista. Funkcjonowanie przedszkola prywatnego finansowane jest w pełni przez klientów, czyli rodziców uczęszczających tutaj dzieci. Placówkami publicznymi zarządzają natomiast gminy. Tym samym do ich obowiązku należy również utrzymywanie takich przedszkoli. Jednak również w tym wypadku rodzice dzieci mają obowiązek płacić za pobyt swoich pociech, jeżeli przekracza on 5 godzin dziennie. Wyżywienie w placówce publicznej również finansują rodzice dziecka.

>>>